Jdi na obsah Jdi na menu

MĚSÍC KVĚTEN 2022

9. 6. 2022

Co se děje u nás ve škole

Během března k nám do školy přišlo plno ukrajinských kamarádů. To jsou naše společné Velikonoce. Seznámili jsme je s našimi zvyky, my s těmi jejich.

Tradiční „Čarodějnice“ nechyběly ani letos. Už od rána se ve škole scházely rozličné čarodějnice, společně jsme se vydali na čarodějnou stezku a celé dopoledne zakončili opékáním buřtů na školní zahradě.

Spolu s okolními školami se na konci května uskutečnil projekt „Co dobrého si uvaříme“. Všechny třídy měly za úkol připravit společně nějaké pohoštění pro ostatní. Všem se to moc povedlo. Proběhla i soutěž družstev a výtvarná soutěž – tvoříme z těstovin.

 

Začátkem června jsme se připravovali na dvakrát odložený školní výlet do Prahy. Nejprve jsme nasedli na loď a cestou po Vltavě si prohlédli nejdůležitější památky Prahy. Odpoledne nás čekala exkurze na letišti. Všem dětem patří za celý výlet ohromná pochvala, chovaly se vzorně.

Pochvala patří i dětem, které pomáhaly na Dětském dni v rámci sobotní benefice, kterou pořádali páni učitelé Jelínkové. Někteří stáli na stanovišti v Pohádkovém lese, jiní  pomáhali na hřišti u elektronických stavebnic nebo s malováním na obličej. Hrdinou dne se stal Maxim, který si zahrál fotbal s českými reprezentanty.

 

 

Během jara proběhly i jiné akce - navštívila nás policie s besedou o bezpečném chování na silnici a při cestě do školy.

Tělocvik může probíhat i venku, nejen v tělocvičně a důležité jsou také přírodovědné vycházky, které absolvovali sedmáci s p.uč. Tyrovou.

Ještě jeden velký úspěch – na třetím místě v kraji se umístila Kačka Dimitrovová v soutěži Mladý zahrádkář. Pochvala patří i zbylým třem účastnicím.

V květnu začal ve škole pracovat turistický kroužek  - první výlet proběhl na Blatenský vrh, při druhém se děti podívaly na Pajndl.