Jdi na obsah Jdi na menu

O NÁS

27. 8. 2020

ZŠ a MŠ Pernink je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí Pernink. Organizace zahrnuje jednotřídní MŠ s kapacitou 25 dětí, plně organizovanou ZŠ s malotřídní organizací výuky na 1. stupni, školní jídelnu a školní družinu. Organizace využívá pro výuku a další aktivity prostor nově zrekonstruované sportovní haly s Komunitním centrem Krušnohorka.

 

Naše škola je spádovou školou pro obce Abertamy, Horní Blatná a Potůčky.

 

V letošním roce ZŠ navštěvuje v MŠ 17 dětí, v ZŠ 73 žáků.

 

Děti z MŠ a žáci ZŠ jsou vzděláváni podle školních vzdělávacích plánů pro předškolní a školní vzdělávání. ŠVP ZV akcentuje tělesnou výchovu s využitím potenciálu horské oblasti, počítačovou gramotnost a jazykové vzdělávání, dále akcentuje společné vzdělávání. Anglický jazyk je vyučován od 3. třídy, německý jazyk od 7. třídy.

 

Od školního roku 2013/2014 využívá ZŠ služeb asistentek pedagoga pro žáky se speciálními potřebami učení .

 

Díky tříletému projektu OP VVV Nové školy " ˇŠance na úspěch" organizuje škola školní klub OUKEJ a letní příměstské tábory.

 

ZŠ a MŠ nabízí každoročně mimoškolní aktivity ve spolupráci s MDDM Ostrov ( Tanečky) a ZUŠ Nová Role( hra na flétnu, klavír, nauka)

 

Škola se zapojuje jako partner do dlouhodobých projektů a aktivit (Mléko a   ovoce  do škol, elektrowin, Bezpečný internet, Tandem, spolupráce s Domem seniorů v Perninku ), sama pořádá a organizuje tradiční akce nebo se spolupodílí (Běh na nádraží, Adventní zpívání, Komunitní ples, Den otevřených dveří, Den dětí, Vítání občánků, Masakr motorovou pilou  ) a krátkodobé projekty (Adaptační dny,Evropský den jazyků,Evropský týden sportu, Ukliďme si svůj svět,Vánoční ples, Čarodejnice,Masopust,Den knihy, Den Země a další). Žáci se zapojují do akcí AŠSK, sama je jejich organizátorem

 

Škola pravidelně vysílá své žáky do SRN na týdenní pobyty ( Ökozentrum Weißenstadt) a spolupracuje s partnerskými školami - ZŠ Eibenstock - ekologické programy, MŠ Johanngeorgenstadt Tandem

 

Škola spolupracuje s  okolními ZŠ, místními podnikateli a dalšími subjekty ( Skiareály Pod Nádražím, Velflink, Plešivec;Domov seniorů Pernink, Truhlárna Kašpar , Místní hasičský sbor, Policie ČR...)