Jdi na obsah Jdi na menu

CESTY KE ZLEPŠOVÁNÍ VÝUKY II.

27. 8. 2020

 

Příjemce dotace: Základní škola a mateřská škola Pernink, příspěvková organizace

 

Název projektu: CESTY KE ZLEPŠOVÁNÍ VÝUKY II

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009226

 

Období realizace: 1.9.2018-31.8.2020

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 980.974,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

Mateřská škola:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Projektový den mimo MŠ  ( Garant: I. Höhnlová)

 

Základní škola:

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ ( Garant: Mgr. H. Dlouhá)

Badatelský klub pro žáky ZŠ( Garant: Mgr. H. Dlouhá)

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (Garantky: V. Polanská -1. stupeň, L. Urbanová -žáci cizinci)

Projektový den v ZŠ 

Projektový den mimo ZŠ ( Garanti obou šablon: Mgr. M. Jelínek, Mgr. Iveta Dibelková, Mgr. H. Dlouhá, V. Polanská)

 

Školní družina: (Garantka: H. Schadeová)

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Využití ICT ve vzdělávání ve ŠD

Projektový den mimo ŠD