Jdi na obsah Jdi na menu

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

27. 8. 2020

Jeden svět na školách

 

takto se jmenoval projekt, který probíhal v celé České republice na všech školách, jež se do projektu zapojily. Pro všechny bylo dáno jednotné datum a to8. 11. 2011. Volba tématu závisela na jednotlivékoleš. Náš jeden den na školách, tedy na škole v Perninku,byl pojat formou hry a divadla.

 

Tento tematický den m ěl být p řipomenutím doby, v níž se narodili, vyr ůstali a dospívali naši rodi če, prarodiče a mnozí příbuzní nebo jaké byly jejich možnosti, jak trávilivolný čas, co bylo jejich snem. My jsme si svůj festival o dějinách uspořádali takto:

 

Na projekt jsme se pilně připravovali. Oblékli jsme se do dané doby, řpipravili si historické podklady, pozvali vzácného hosta a promítli si film. Součástí projektu byla i malba obrázkůdaného období. Toto vše jsme shrnuli do jednodenního programu.

1.  Pozvaný host- pan Rudolf Höhnl   -   p  říjemně a zajímavě vyprávěl o jeho začátcích v lyžování až

 1. postům nejvyšším
 1. Projektová témata názornou hrou:

 

6. třída – Prav ěk a Doba kamenná. Celé své vystoupení provedli v glickéman jazyce a jejich věrohodné kostýmy neměly chybu.

 

7. třída – Festival o d ějinách v našem regionu. Obce a města, z kterých pocházíme od 15. stol. až po

 

20. stol. Krásné paměti o tom, co se v našich obcích a m ěstech v tomto rozmezí vybudovalo, změnilo, zlepšilo. Žáci Daniela, Linda a Vojta – Pot ůčky. Horní Blatnou Veronika s Andreou a Jirkou. Abertamy si připravila Renata. A naši školní obec si p řipravili perninští Roman, Dominik a Veronika.

 

8. třída – jejich téma bylo těžké. Absolutismus Ruska, Francie a vojsko francouzské královské gardy (mušketý ři). Přesto jejich jedinečné kostýmy byly famózní a s minulostí se poprali dl e svých možností.

9. třída – se zabývala I. sv  ětovou válkou. Dozvěděli jsme se o zbrojním průmyslu od Jakuba,

 

o mód ě v I. světové válce od Sandry, jak fungovala škola od Nicola co dělaly ženy a d ěti v I. světové válce od Moniky. Zajímavým tématem o sportu nás řekvapil Bohuslav a vědou, technikou, stavebnictvím a Nobelovými cenami nám dějiny uzavřeli žáci Matuš, Milan, Jan, Ondra a Jenda.

 1. Krásným překvapením byl film o historii hornictví, lázeňství a rukavičkářství, který jsme si promítli
  1. Komunitním centru Krušnohorka.

 

 1. Na závěr odpovídaly děti na krátký kvíz a obdržely dotazník o pořádané akci, kde hodnotily klady, zápory a zajímavosti celého projektového dne.

 

Z vybraných otázek dotazníku:

 

 1. Kteráčást z projektu ět nejvíce zaujala?
  1. Pozvaný host
  2. Projektové ukázky žáků
  3. Film Kráčmerové z Krušných hor

 

 1. Co tě nejvíce potěšilo/zaujalo u pozvaného hosta? Zde byl obdiv nad výkony pana Hohnla, nad jeho lyžemi, že už skákal v 10 letech, že umí hezky mluvit, že dokázal to, co chtěl. Úsp ěchy. Zážitky.

 

 1. Která postava ět nejvíce pobavila? Zde zvítězila Kateřina II. v podání Zdeňka.
 2. Má příprava na projekt byla:

náročná               mírně náročná               nenáročná                       zábavná                               lehká

Nenáročná, zábavná, lehká –čnejastější odpov ědi.

Poslední příklad. Obeznámil/a jsi o projektovém/tematickém dni svémarády/rodikače/příbuzné:

ANO, NE

 

Jen málo bylo NE. Ve většin ě otázek odpovídaly děti kladně. V záporných otázkách, jako např.Co ti chybělo na tomto dni? Žáci se shodli, že deváťákům chyběly kostýmy.

 

Za tento projektový den jsme obdrželi zdarma n ěkolik DVD do výuky d ějepisu. Odnesli jsme si plno zážitků ze společné skupinové práce.