Jdi na obsah Jdi na menu

MAP II

27. 8. 2020

Naše škola je zapojena do projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v obci s rozšířenou působností Ostrov (dále MAP II), který realizuje MAS Krušné hory, o. p. s.

Projekt č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114 financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) byl zahájen v říjnu 2018 a přepokládané ukončení je v září 2022.

Projekt MAP II je zaměřen na zlepšení kvality ve vzdělávání v MŠ a ZŠ  a svými aktivitami navazuje na projekt MAP I, do kterého se zapojila i naše škola. Navazuje na partnerství spolupráce mezi zúčastněnými subjekty. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti a žáci MŠ a ZŠ z ORP Ostrov, pedagogové a rodiče dětí a žáků. Do projektu je zapojeno 14 MŠ a ZŠ a 1 ZUŠ, Městská knihovna p. o. Ostrov a pracovníci odboru sociálně právní ochrany dětí v Ostrově.

Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území, podpora spolupráce zřizovatelů škol a aktérů ve vzdělávání, projekt svými aktivitami přispěje i k zatraktivnění výuky žáků. Podpořena budou hlavně témata, která vyšla z průzkumů MŠMT ČR a analýzy školství v ORP Ostrov, jako nejpalčivější: rovné příležitosti, matematická a čtenářská gramotnost.

Informace o projektu naleznete na stránkách https://www.mas-krusnehory.cz/map-ii/

 

                                                                                                                        MAS Krušné hory, o.p.s.,

Sídlo: Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov

Provozovna: Brigádnická 709, 363 01 Ostrov

MT: +420 730 145 684, IČ: 22691022,

info@mas-krusnehory.cz, www.mas-krusnehory.cz