Jdi na obsah Jdi na menu

ORP OSTROV

27. 8. 2020

Projekt „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“

Charakteristika

Základní škola a mateřská škola Pernink je  zapojena do realizace všech aktivit projektu. V rámci KA 1 sespolečně s dalšími partnerskými školami podílí na úpravě dlouhodobé strategie rozvoje své školy (a paralelně obce Pernink) a prostřednictvím svého metodika koordinátora lokálních koncepcí se bude pod vedenímmanažera KA 1 a odborníků konzultantů podílí na vytváření strategie rozvoje školství v    oblasti ORP Ostrov.  Vrámci KA 2  pracovníci školy realizují jak doučovací, tak plánované reedukační   aktivity a prostřednictvím manažera koordinátora aktivit POŠ vytvářejí optimální podmínky pro práci specialistů, školníhopsychologa, logopeda a speciálního pedagoga. Vzdělávacích akcí na klíč v rámci DVPP se  účastnívšichni pedagogičtí pracovníci školy. V rámci KA 3  se určení kmenoví pracovníci         partnera podílejí jak napřípadových supervizích, tak na práci s problematickým třídním kolektivem,    tak na programech Efektivní primárníprevence. Spolu s dalšími partnery bude škola usilovat o postupné vytvoření základů efektivní spolupráce mezijednotlivými školami tak, aby v budoucnu bylo možno společně vstoupit do další výzvy, která by pomohladlouhodobě zlepšovat stav vzdělávací soustavy oblasti ORP Ostrov. Role partnera je také v KA 4. Společnýmcílem všech zapojených subjektů je vytvoření sítě spolupracujících subjektů, a to nejen oficiálních partnerů,ale také dalších organizací a institucí,   kterým není lhostejný stav vzdělávání v naší oblasti. Společnost zaměřísvou pozornost dominantně na získávání partnerů z řad školní rady, občanských sdružení  a  rodičovských iniciativ.