Jdi na obsah Jdi na menu

RECYKLAČNÍ HLÍDKA

27. 8. 2020

Základní škola a mateřská škola Pernink, Karlovarská 118

 

Recyklační hlídka přijela přímo do naší školy!!

Středa 11. 4. 2012

 

Ekologický projekt Ukli ďme si svět nabral na obrátkách! Pro zapojené školyř ipravil speciální edukační program.

 

Jde o program, který byl v ěnovaný recyklaci elektroodpadu a v jeho pr ůběhu se žáci seznámili s principy recyklace. Dozvěděli se, co a z kterého materiálu může znovu vzniknout a na co to lze využít.

 

A jak jsme si náš zábavný den od ELEKTROWINU užili?

 

Čtyřčlenný tým RECYKLA ČNÍ HLÍDKY podpořil zájem žáků o environmentální myšlení a ukázal nám způsob, jak teoretické znalosti uplatnit v každodenním život ě. Během našeho dopoledne jsme si vyzkoušeli práci v týmu, otestovali své schopnosti hledat kreativnířešení problémových situací každodenního života a nau čili jsme se odpovědnosti za svá jednání. Součástí programu byli vědomostní soutěže, sout ěž o nejkreativn ější dopln ění příběhu zaměřeného na téma recyklace s využitím vybraných slov a sportovní disciplína - hod "spotřebičem" do sběrného koše.

 

  1. druhéčásti programu jsme měli připraveno 12 exponátu z libereckého IQ parku, zaměřených na r ůzné fyzikální zákony. V tétočásti programu se k nám už řipojila i naše mateřská školka. Vůbec nezůstali pozadu. Za vysloužilé elektrospotřebiče jsme všichni dostali dárky dle vlastního výběru.

 

Pro školu byl tento program zdarma – D ĚKUJEME.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysloužilé elektrospotřebiče odevzdáváme do Sběrného koše. Pochvala všem DĚTEM!