Jdi na obsah Jdi na menu

DOKUMENTY ŠKOLNÍ DRUŽINY

27. 8. 2020

 

          Roční tematický plán -  2022 / 2023

Září          1.Seznámení s režimem a vnitřním řádem ŠD

                 2.Učíme se žít společně

3.Návštěva Domu seniorů – společné podzimní

                    tvoření  

Říjen        1.Kolektivní vztahy,přátelské chování

                 2.Drakiáda

                 3.Sběr lesních plodů – výrobky z přírodnin, sušení 

                    pro zvěř do krmelců 

Listopad  1.Svět barev aneb barevný podzim

                 2.Výtvarná soutěž – podzimní strašidlo, víla

                 3.Poznáváme okolí – názvy ulic,důležitá místa

Prosinec 1.Mikulášská a vánoční besídka

                2.Vystoupení vánoční v Domě seniorů

                3.Vánoční zvyky,tradice.Výroba drobných dárků

Leden     1.Hry a stavby na sněhu

                2.Bobiáda

                3.Výtvarná soutěž – PANÍ ZIMA

Únor        1.Masopust – tradice, zvyky

                 2.Výroba masek, maškarní rej

                 3.Sportovní soutěž – výdrž, dovednost

Březen    1.Jaro – co se mění

                2.Návštěva Domu seniorů –jarní tvoření

                3.Měsíc knihy – výstava a beseda o knihách

Duben    1.Měsíc Bezpečnosti – beseda s PČR

                2. Výroba dopravních značek – kvíz

                3. Čarodějnocký den –soutěž a hry

                4. Výtvarná soutěž – Nejhezčí čarodějnice

Květen   1.Svátek matek – drobné dárky ,přáníčka

               2. Děláme dobré skutky – úklid v okolí

               3. Poznáváme okolní obce

Červen  1. MDD – oslava svátku dětí (soutěže,hry)

               2. Cesta za pokladem a noc ve ŠD

               3. Celodenní výlet

                 

 

 

 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY