Jdi na obsah Jdi na menu

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23

3. 11. 2022

ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

1.         A) ZŠ 

a) Počet žáků k 1.9.2022                                                        

b) Počet tříd:   I.st./žáci           1 / 11              II.st.      4 / 44                           5 tříd

c) Průměr žáků na třídu:          11

                                                            

d) Počet oddělení ŠD:            1    

e) Počet zapsaných žáků         12

    ve ŠD                                                                  

f) Počet tříd MŠ                     1

g) Počet zapsaných dětí        

    v MŠ                                  17     

 

2.Zaměstnanci školy  

a) Pedagogičtí pracovníci: 

ZŠ       9(,Dl, Po, Je, Je, Ja, Ra, Vo, Ty, Ka,)

                                   MŠ      2 úvazek 1,0;0,89 (Hn, Ur)

                                   ŠD       1

Asistent pedagoga     1 úvazek 0,5 (Ja)

Školní asistent                        0

b) Provozní zaměstnanci:       5

c) Externí spolupracovníci:    Správce sítě, pověřenec, garant BOZP, správce účetního programu

  

KOMPETENCE VE ŠKOLE

  

Ředitel školy:                                     Mgr. Hana Dlouhá

Zástupce ředitele školy:                     není zřízen

Zastupující ŘŠ v případě

nepřítomnosti ŘŠ:                              Mgr.M.Jelínek

Správa školní matriky a

systému Bakalář                                 Mgr.H.Dlouhá

Výchovný a kariérový poradce          Mgr.H.Dlouhá

Péče o žáky s SPU:                           Mgr. H. Dlouhá

Garant prevence:                                Mgr.Michal Jelínek

Garant IT:                                          Zdeněk Randa

Garant enviromentální výchovy:       Ing. B. Tyrová           

Předmět. komise

přírodovědných předmětů:                Ing. B.Tyrová

Předmět.komise                    

humanitních předmětů a

jazyků:                                               Zdeněk   Randa

Bezpečnostní technik

a preventista PO:                               Mgr. M. Vojíř     

Zdravotník:                                        vyškolení pedagogové (Záchranný kruh Je, Hn, Sch,)

Vedoucí vychovatelka:                      H. Schadeová                        

Vedoucí učitelka MŠ

a logopedická prevence:                    I. Höhnlová

Vedoucí techn. provozu:                   A. Sedlák

Mléko a ovoce do škol:                      A. Sedlák

Správa datové schránky                     K. Chlupáčová

Správa webové stránky školy                        Zdeněk Randa

 

Kompetence jsou sepsány v individuálních kompetencích na šk. rok 2022/2023

 

TŘÍDNICTVÍ A ÚVAZKY UČITELŮ

Třídnictví I.st.

                            Mgr.Barbora Kabešová      (Ka)

 

Třídnictví II.st.  

6.                                 Petra Jakubková         (Ja)     

7.                          Bc. Vlasta Polanská         ( Po)

8.                         Bc. Martin Jelínek            (JeMa)

9.                          Mgr.Michal Jelínek           (JeMi)                        

  

Vyučující

bez třídnictví:             Zdeněk Randa            (Ra)

                           Ing.  B. Tyrová                   (Ty)

                           Mgr. M. Vojíř                     (Vo)    

 

 

Vychovatelka ŠD:      H. Schadeová (Sch),  

Učitelky MŠ:              I. Höhnlová (Hn),  L. Urbanová (Ur)

 

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

a) hospodářka                        K. Chlupáčová  

b) jídelna                                N. Silná

b) technický úsek:                  A. Sedlák          

c) úklid:                                  H.Klímová, M. Rödlová

 

EXTERNISTI

 

správce počítačové sítě:                                 R. Grahsberger

poradce BOZP a PO:                                    J. Vopat

správce účetního programu:                           B.Nikolov

garant PPP Karlovy Vary                              Mgr. Bc. Ivana Tvrdoňová

 

 

SPRÁVCOVSTVÍ A MIMOTŘÍDNÍ PRÁCE

                           

kabinet  a učebnice I.st:                                             Ka

knihovna                                                                    Ka

kabinet VV:                                                               Po

učebna Čj s knihovnou:                                             Ra                    

kabinet Tv,                                                                JeMa                          

tělocvična                                                                  Sedlák

sklad lyžařské výstroje:                                             JeMa

školní hřiště:                                                              JeMa                            

kabinet F, učebny F/Ch, dílny:                                  Vo

kabinet zástupce ŘŠ:                                                 Vo

kabinet Ch, učebna Př                                                          Ty

učebna ICT, jazyky                                                    Ra   

kuchyňka, učebna Hv                                                 Ja

sborovna školy:                                                         Po

kancelář školy:                                                           Chl

ředitelna:                                                                   Dl

Správcovství pomůcek pro žáky s SPU                    Dl

kmenové třídy:                                                          třídní učitelé

ŠD:                                                                            Sch  

MŠ                                                                             Hn

školní zahrada:                                                          A.Sedlák

ŠJ:                                                                              N. Silná

úklidové místnosti:

MŠ                                                                 M.Rödlová

ZŠ                                                                  H.Klímová

 

distribuce školních potřeb:                                        Chl 

distribuce učebnic I.st., sklad učebnic:                     Ka 

distribuce učebnic II.st, sklad učebnic:                     Ja                                           

distribuce metodických materiálů:                            Dl       

garant olympiád a soutěží:                                        JeM

garant  kulturních akcí:                                              Ja, Po

garant  sportovních akcí AŠSK:                                           JeMa

garant  Klokánek                                                                   JeMi, Dl

odběr novin a časopisů:                                             Chl  

zabezpečení článků do tisku, na www                      Sch, Dl, Hn  

Elektrowin                                                                 A. Sedlák

Projekty :                                                                  

Šablony                                                                     Doučování – Po,JeMi, Ja

Asistent - Ja

Dl- koord.projektu 

JeMi, Po, Ja, Hn - garant projektových dní

                                                                         

Ovoce a mléko do škol                                              Dl, Sedlák

                       

           

Lyžařské kurzy                                                          JeMa, JeMi                                        

Den Země                                                                  Ty

 

 

 

HMOTNÁ ZODPOVĚDNOST   

školní kuchyně, sklad potravin:                                 N. Silná  

dílna školníka, sklad

čisticích prostředků:                                                   A. Sedlák

pokladna:                                                                   K. Chlupáčová

 

KOTELNA                                                              A. Sedlák, Mgr. M.Vojíř -vyškolen